Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik nedir?

Resmi gazetede yayınlanan Karar sayısı 2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. Binaların yangından korunması hk yönetmelik.4,BÖLÜM ve 5,BÖLÜM de Yangın ihbar sistemi kurulum ve bakım esasları bulunmaktadır.