GSM fonksiyonları, panik butonları ve CCTV gibi extra cihazlar entegre çalışır mı?

Evet çalışabilir. Günümüz teknolojisinde ilgili ürünler birbiri ile kombine çalışmaktadır.