Kamera sistemi bakımı yapılmalı mıdır?

Kamera sistemi bakımı belirli periyotlar halinde yapılmalıdır.