Yangın alarmı ne sıklıkta bakım yapılmalıdır?

Bakımların ne sıklıkla yapılacağı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte net olarak belirtilmemiştir. Belirleyici etken sistemin büyüklüğüdür.